MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
全日本学生柔道優勝大会
2018年6月23日(土) 〜 @日本武道館

桐蔭横浜大学  第3位!

桐蔭  1  ー  0  環太平洋大学

若藤      ✖️      山内

櫻井      ✖      小倉

嶺井      ✖️      田中

杉山   ◯ー      青柳

山口      ✖️      井上

桐蔭  3  ー  1  日本大学

若藤   ◯ー      玉置

櫻井       ー       橋本

朝飛   ◯ー      矢北

嶺井   ◯ー      横山

山口      ✖️      柴野

桐蔭  1  ー  0   帝京

若藤      ✖️       郡司

櫻井      ✖️       栗田

嶺井      ✖️       西村

杉山   ◯ー       工藤

山口      ✖️       奥本

桐蔭   1  ー  2   山梨学院

若藤       ー◯    大和久

櫻井       ✖️       谷川

嶺井       ✖️       新添

杉山     ◯ー      佐藤

山口        ー◯     泉

杉山歌嶺(法/法律3年)が優秀選手賞に選ばれました!応援ありがとうございました!!!